Het stakeholder
veld bij elkaar

Maatschappelijk café

Cel- en gentherapieën beloven voor patiënten met zeldzame, ernstige of genetische aandoeningen een manier om hun aandoening niet alleen te behandelen, maar ook te genezen. Door het innovatieve karakter van cel- en gentherapieproducten zijn er nog onzekerheden en knelpunten verbonden aan klinisch onderzoek, vergoedingen en de implementatie in de klinische praktijk. Hoe stroomlijnen we het proces van klinisch onderzoek? Hoe gaan we met z’n allen betalen voor een nieuwe generatie geneesmiddelen? En hoe zorgen we dat ziekenhuizen en artsen toegerust zijn om patiënten veilig en effectief te behandelen?


Werk op de plank

Het is noodzakelijk om over deze aspecten na te denken en in gesprek te gaan, zeker gezien de vele cel- en gentherapieën die in ontwikkeling zijn. Op 16 september 2020 vond daarom een stakeholderbijeenkomst plaats over cel- en gentherapieën in Nederland. Het initiatief hiertoe werd genomen door Pfizer samen met Novartis, Janssen, Gilead, AbbVie, de Rijksuniversiteit Groningen en belangenvereniging HollandBIO. Gezamenlijk werd besloten om deze bijzondere bijeenkomst door een onafhankelijke partij te laten organiseren. Alle genoemde organisaties houden zich dagelijks bezig met verschillende aspecten van de ontwikkeling van cel- en gentherapieproducten. Door de betrokken stakeholders bij elkaar te brengen, konden we gezamenlijk knelpunten identificeren en tot handelingsperspectieven komen om cel- en gentherapieproducten veilig en toch zo snel mogelijk bij patiënten te krijgen.

Het programma van die middag en avond is een uitgebreide versie van het Maatschappelijk Café. De opening door de twee sprekers bracht iedereen op hetzelfde niveau. Wat zijn cel- en gentherapieproducten en wat is de impact op het leven van een patiënt? Tijdens de daaropvolgende workshops gingen de aanwezigen aan de slag met een fictieve casus over één van de drie thema’s, kennisuitwisseling liep als een rode draad door alle programma onderdelen. Aanbevelingen uit deze workshops werden meegenomen in het afsluitende Lagerhuisdebat. Hier konden de deelnemers plenair van gedachten wisselen aan de hand van verschillende stellingen.

We kijken terug op een zeer geslaagd evenement waarbij we vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, universiteiten, biotech- en farmaceutische bedrijven, medisch specialisten, veiligheidsfunctionarissen, apothekers, politici en ambtenaren van diverse betrokken ministeries mochten verwelkomen. Op een constructieve manier werd er van gedachten gewisseld. Er werd niet alleen gesproken, maar vooral ook geluisterd. In de komende drie hoofdstukken nemen we u per thema mee in knelpunten en handelingsperspectieven die voortkwamen uit deze middag en avond.

Het programma

Plenaire opening

Karin Hoogendoorn, Lonza

Norman Bremer, ervaringsdeskundige vader

Workshops

Klinisch onderzoek & regelgeving

Registratie en vergoeding

Implementatie in de zorg

Netwerkbuffet

Afsluitend Lagerhuisdebat

69 aanwezigen in het Louwman museum

37 mensen digitaal aanwezig in een livestream

Afvaardiging van 35 verschillende stakeholders

69

aanwezigen in

het Louwman

museum

37

mensen digitaal aanwezig in een livestream

Afvaardiging van

35

verschillende stakeholders